Tysfjord kommune - tilsyn med meldeplikten til barnevernet og barnevernets arbeid med meldinger

Dato:
7. mars 2017 08.30
Sted:
Tysfjord kommune
Ansvarlig:
Helseavdelingen, Oppvekst- og utdanningsavdelingen og Sosial- og vergemålsavdelingen
Målgruppe:
Helsetjenestene, barneverntjenesten, barnehage- og skolesektoren i kommunen

Fylkesmannen har etter medieoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord, hatt tett kontakt med både politiet og kommunen. Vi har hatt fokus på et bredt samarbeid for å forebygge overgrep, og å bidra med faglige og økonomiske ressurser til kommunen. Tilsynet  er ledd i vår videre oppfølging av kommunen. 

Publisert 03.02.2017

Fylkesmannen retter dette tilsynet mot virksomheter vi vurderer som sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Vi vil gjennomføre et samordnet tilsyn med hvordan meldeplikten til barnevernet ivaretas, og hvordan barnevernet håndterer bekymringsmeldinger.

Tilsyn med meldeplikten til barneverntjenesten rettes mot

  • Kommunen som barnehagemyndighet
  • Kommunen som skoleeier
  • Kommunens helsetjeneste, herunder helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, psykiatritjenesten og legetjenesten

Tilsyn med behandling av bekymringsmeldinger rettes mot

  • Barneverntjenesten
Dato:
7. mars 2017 08.30
Sted:
Tysfjord kommune
Ansvarlig:
Helseavdelingen, Oppvekst- og utdanningsavdelingen og Sosial- og vergemålsavdelingen
Målgruppe:
Helsetjenestene, barneverntjenesten, barnehage- og skolesektoren i kommunen