Tilskudd til siidaandeler og reinlag

Søknadsfrist:
31. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Siidaandeler
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Siidaandelsleder

Siidaandelsleder kan søke om særskilt driftstilskudd til ungdom, særskilt driftstilskudd til kvinner, etableringstilskudd, produksjonspremie, kalveslaktetilskudd, simleslaktetilskudd og ektefelle-/samboertillegg.

Publisert 17.02.2023

Lever søknaden digitalt på skjema i Altinn.  Årets skjema åpnes 10. mars.  Dersom du har levert melding om reindrift på papir, må du levere tilskuddssøknaden på papirskjema.

Alle meldinger om reindrift i ditt distrikt må være godkjent før vi kan behandle tilskuddssøknaden.

Tilskuddet blir utbetalt av Landbruksdirektoratet. Utbetalingene starter fra 1. juli.

Søknadsfrist:
31. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Siidaandeler
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Siidaandelsleder