Produksjonstilskudd og avløsertilskudd, søknadsomgang 1

Søknadsfrist:
15. mars 2023
Målgruppe:
Jordbruksforetak
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Foretak registrert i enhetsregisteret

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om.

Publisert 24.02.2023

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke produksjons- og avløsertislkudd.

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret (ha organisasjonsnummer) senest innen søknadsfristen.

 

Viktige datoer

15. mars - Søknadsfrist del 1 av søknaden - kan leveres fra 1. mars (telledato)

15. oktober - søknadsfrist del 2 av søknaden - kan leveres fra 1. oktober (telledato)

 

 

Mer informasjon

Mer informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Søknadsfrist:
15. mars 2023
Målgruppe:
Jordbruksforetak
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Foretak registrert i enhetsregisteret