Postjournal

Statsforvalteren i Nordland publiserer sin postjournal i den felles publiseringstjenesten for offentlige virksomheter, eInnsyn. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012, Sist endret 09.07.2021

Her kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal.

eInnsyn erstattet i 2018 Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) som publiseringstjeneste. eInnsyn inneholder også journalene som tidligere er publisert i OEP.

Du har rett til å søke og bestille innsyn i dokumentene som blir publisert på eInnsyn. Som bruker kan du søke fritt i løsningen, og be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert i fulltekst - helt anonymt og kostnadsfritt.

Bestillingen din blir sendt til vårt postmottak som et innsynskrav.

Portalens framside: https://einnsyn.no  

Personvern

Vær oppmerksom på at post, e-post og meldinger til Statsforvalteren som hovedregel er offentlige dokumenter og registreres i offentlig postjournal.

Statsforvalteren behandler hvert år mange saker som av ulike grunner er unntatt fra offentlig innsyn. Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt.

Les mer på vår side om personvern og nettsikkerhet.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i

Statsforvalterens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, blir imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntatt fra den offentlige journalen.

Sakstyper som ikke føres i vår offentlige postjournal

I den offentlige postjournalen fører vi ikke enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.