Midler til bekjemping av værøyslirekne på Værøy 2020

Fylkesmannen i Nordland, sammen med Naturvernforbundet i Lofoten og Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge, planlegger i år å bekjempe flere forekomster av Værøyslirekne på Værøy. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2020

Arten skal bekjempes på 31 lokaliteter langs veiene. 10 av disse lokalitetene er på begge sider av veien.

Værøyslirekne (Aconogonon x fennicum) er en flerårig urt som bare sprer seg ved at nettverket av jordstengler blir større og større, eller ved at deler av jordstengelen blir spredt til nye områder.

Generelt er den vurdert med lav risiko i fremmedartslisten, med moderat invasjonspotensial, levetid og ekspansjonshastighet.

På Værøy fins den i mange hager, men den har spredt seg effektivt og tatt over mye av veikantene. Den har også begynt å spre seg langs strender og har tatt over for strandvegetasjon og kan forstyrre fuglene som hekker der. Det er også fare for at arten kan spre seg opp i heiområdene. I dag har Værøy det største antallet registrerte forekomster av værøyslirekne i Norge.

På grunn av at værøyslirekne har spredt seg effektivt på øyen er det mye natur som har blitt ødelagt. Det er dessverre urealistisk å effektivt bekjempe alle forekomstene av arten, og derfor må en prioritere de områdene der bekjempingen kan ha størst effekt.

Veinettet er en stor spredningsfaktor hos fremmede arter. Slirekneartene spres lett ved at nye planter kan vokse fra et jordstengelfragment så lite som en fingernegl. Dermed spres arten effektivt ved kantklipping. Det er derfor best å la områdene med slirekne i veikanten stå i fred, eller bekjempe arten på en kontrollert måte, slik at alt avskåret plantemateriale tas hånd om og destrueres.

Metode for bekjemping

Det fins et relativt godt kunnskapsgrunnlag om bekjemping av nære slektninger av værøyslirekne, som parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne. Det er prøvd ut en rekke bekjempingsmetoder for artene, og konklusjonen er at eneste metoden for å bli kvitt en større bestand er å bruke kjemisk bekjempelse. Den beste effekten er kombinasjonen med nedkapping (med stor forsiktighet for ikke å spre jordstengler) og sprøyting med plantevernmidler.

Værøyslirekne skal derfor først kuttes ned og deretter skal kuttene behandles med Roundup. Plantevernmiddelet blir sprayet rett på kuttene med en pumpeflaske etter kutting. Dette skal være en effektiv metode for å drepe mye av siderøttene til plantene.

I tillegg vil det bli en mer kontrollert sprøytning med lavere forbruk av plantevernmiddelet. Alle planterester skal destrueres. Det er Norsk Landbruksrådgiving som er sertifiserte for å behandle Roundup som vil gjøre dette arbeidet. Naturvernforbundet i Lofoten er samarbeidspartnere og skal følge opp prosjektet.

Områdene som behandles med plantevernmidler vil bli merket med plakat godkjent av Mattilsynet.

Roundup som bekjempelsesmetode

Roundup er et omdiskutert plantevernmiddel på grunn av at det inneholder glyfosat. 

Preparater med det aktive stoffet glyfosat er de mest effektive og mest brukte plantevernmidlene i Norge, og brukes i aller størst grad som ugrasbekjemping i jordbruket.

Mattilsynet rapporterer at i 2019 var omsetningen ca. 271 tonn glyfosat i plantevernmidler. I tiltaket som skal gjøres på Værøy er det beregnet at det skal brukes 1 liter Roundup. Dette inneholder 620 gram glyfosat. 

Grunnen til at glyfosat har vært mye oppe til diskusjon er at det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC), som ligger under verdens helseorganisasjon (WHO), konkluderte i 2015 med at glyfosat kan være kreftfremkallende. EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) mener derimot at glyfosat ikke er kreftfremkallende, og JMPR (samarbeidsorgan mellom FNs jordbruksorganisasjon og Verdens helseorganisasjon) har konkludert med det samme.

Tiltaket på Værøy skal allikevel skje med ekstra forsiktighet, og utføres etter retningslinjer beskrevet i kunnskapsblad fra FAGUS Rådgivning og Plantevernleksikonet.

 

Hva kan du gjøre som privatperson?

For å stoppe spredningen av værøyslirekne er det viktig å holde arten under kontroll, både i hager og ute i naturen. Derfor er det viktig at alle på Værøy som har planten i sin hage sørger for at alt avkappet plantemateriale, for eksempel ved gressklipp og flytting av masser, tas hånd om så det ikke spres videre ut i naturen.

For de som har planten i egen hage og som ønsker å bekjempe planten finnes det mange virkemidler: luking, oppgraving, tildekking eller sprøyting (vi anbefaler å prøve de andre tiltakene først). Dette vil være noe en må gjøre år etter år. Dette vil kreve en ekstra innsats, men en vil da sannsynlig bli kvitt arten etter noen år.

Les mer om tiltakene du selv kan gjøre for å ta vare på den verdifulle naturen på Værøy her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner