Tiltak mot fremmede planter 2020

I 2020 har vi delt ut midler til bekjemping og kartlegging av fremmede planter til elleve kommuner. Vi fortsetter også med prosjektene som har blitt startet opp fra tidligere år, og i tillegg blir det satt i gang et nytt prosjekt på kartlegging av fremmede planter i Lofoten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2020

Midler til tiltak i kommuner

I år har vi delt ut midler til kommuner og aktører som skal bekjempe og kartlegge opp til flere fremmede plantearter. For å bekjempe fremmede arter er det viktig å følge opp tiltaksområdene over flere år. Da kan en til slutt bekjempe arten fullstendig på lokaliteten. Derfor har elleve kommuner som allerede er godt i gang med bekjempingen fått midler i år.

 

Kommuner som får tilskudd:

Kommune

Tiltak*

Alstahaug

Bekjempe kjempespringfrø

Beiarn

Kartlegge kjempespringfrø og bekjempe kjempespringfrø og sandlupin

Bodø

Bekjempe kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks

Bekjempe tromsøpalme

Dønna og Herøy

Bekjempe tromsøpalme, kjempespringfrø og parkslirekne

Lurøy

Fullføre kartlegging av tromsøpalme, kjempespringfrø, hagelupin, parkslirekne og rynkerose. Bekjempe kjempespringfrø og parkslirekne

Nesna

Bekjempe kjempespringfrø

Rana

Kartlegge legepestrot, kjempespringfrø, parkslirekne, tromsøpalme. Bekjempe kjempespringfrø, tromsøpalme og parkslirekne.

Sømna

Bekjempe parkslirekne, tromsøpalme og kjempespringfrø

Sørfold

Kartlegge og bekjempe kjempespringfrø

Øksnes

Bekjempe tromsøpalme

*det kan forekomme endringer hvis ikke alle tiltakene blir mulig å utføre i år

 

Årets prosjekter

Vi har to nye prosjekter der vi fokuserer på én fremmed planteart på et begrenset område. Alle de kjente forekomstene av legepestrot skal bekjempes på Vega og flere forekomster av værøyslirekne skal bekjempes på Værøy. I tillegg skal vi fortsette på prosjektet med å bekjempe kjempespringfrø i Vik i Saltdal kommune. Disse prosjektene varer i flere år, alt etter hvor lang tid det tar å bekjempe forekomstene.

 

Flerårig prosjekt i Lofoten

Det er også satt i gang planlegging av et flerårig prosjekt i Lofoten. Lofoten er et område med mange og store naturverdier. På grunn av regionens utforming er det realistisk med fullstendig bekjempelse av flere fremmede arter. Det fins allerede en del kunnskap om utbredelsen av fremmede arter i Lofoten, men det trengs mer kartlegging før en kan begynne å sette mål om fullstendig bekjempelse.

I første omgang skal kjempespringfrø, rynkerose, hagelupin, legepestrot, parkslirekne, bjørnekjeks og tromsøpalme kartlegges på kommunal grunn. På slutten av året vil vi sammen med kommunene vurdere hvilke arter som skal bekjempes i årene framover. Målet vil da være å fullstendig bekjempe disse artene i Lofoten.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner