Klimasats 2019 - ga uttelling i Nordland og spesielt for Rana

Nordland fikk tildelt nesten 8,9 mill kr av klimasats-midlene for 2019. Av dette fikk Rana kommune nesten 4,3 mill kr, mens Nordland fylkeskommune ble tildelt 1,8 mill kr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.07.2019

Miljødirektoratet har fordelt 225,8 mill kr i Klimasats-midlen for 2019.

Rana kommune fikk full uttelling (3 mill kr) for søknaden om å gjøre bygging og drift av ny barneskole på Båsmo mest mulig klimavennlig. Prosjektet er blant direktoratets utvalgte som "fremstår som særlig innovative og ambisiøse, ved at de tar i bruk klimavennlige løsninger som er mer ambisiøse enn dagens krav og praksis". Kommunen fikk i tillegg uttelling for fire av i alt 12 søknader i år.

Nordland fylkeskommune fikk bl.a. full uttelling (0,6 mill kr) for å finne utslippsfri løsning til ny passasjerbåt på Reinefjorden, samt for å få utarbeidet klimavennlig standard som skal brukes ved utlysing av nye anbud på samferdsel. I tillegg fikk Fylkeskommunen midler for å utvikle kunnskapsgrunnlaget for nye arealpolitiske retningslinjer, samt til utredning av fremtidens drivstoff i Nordland og strategi for etablering av ladeinfrastruktur. 

Det er spesielt grunn til å glede seg over at det, med støtte fra Klimasats-midlene, nå er etablert egne plan- og klimanettverk i Vesterålen, Lofoten og på Sør-Helgeland. Dette gir gode muligheter for samhandling mellom kommuner og regionale myndigheter, og for at klimahensyn blir en integrert og viktig del i all kommunal planlegging.

elektronisk søknadssenter (Miljødirektoratet) er det mulig å finne igjen alle søknadene, og se hvordan de er behandlet. Her er det også lagt lenke til  tilsagnsbrev og aktuelle søknader, til videre inspirasjon for kommunene.