Miljødirektoratet åpner for begrenset fiske i flere vassdrag – men stenger Saltdalsvassdraget for fiske av laks

Laks i Saltdalselva Foto: Skandinavisk naturovervåking / Statsforvalteren.

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i enkelte vassdrag som ikke var åpnet i 2022, men begrenser fisket flere steder. Vassdragene som nå er åpnet for fiske har tidligere ikke hatt tilfredsstillende rutiner for fangstrapportering av laks, sjøørret og sjørøye. I vassdrag hvor kunnskapsgrunnlaget har endret seg er det foreslått endringer i fiskebestemmelsene.

Publisert 11.05.2023

For å kunne åpne for fiske etter anadrom laksefisk i elv må den lovpålagte plikten til fangstrapportering være overholdt. Miljødirektoratet gjorde det klart i 2021 at det kunne være aktuelt å åpne for fiske i stengte vassdrag som tidligere ikke har hatt rutiner for fangstrapportering, men hvor rutinene til fangstrapportering er kommet på plass. Se høyre marg.

I Nordland har Statsforvalteren mottatt søknader om åpning av fiske, eller endringer av bestemmelser om fiske, i 16 vassdrag. Disse søknadene har vi videresendt til Miljødirektoratet med våre anbefalinger.

Miljødirektoratet har på grunnlag av dette funnet det riktig å åpne for fiske i 11 nye vassdrag i Nordland, det er i tillegg gjort endringer i fiskebestemmelsene i 5 vassdrag. Se høyre marg. 

I Skjerstadfjorden er fisketiden etter anadrom laksefisk med stang og håndsnøre fra båt innenfor Fylkesvei 17 skjerpet inn, ved at starten på fiskesesongen utsettes fra 1. juni til 1. juli. 

Vassdrag som åpnes for fiske i 2023

Hopsvassdraget – Bodø kommune
Movassdraget – Brønnøy kommune
Vareidvassdraget – Flakstad kommune
Brattlandvassdraget – Lurøy kommune
Konsvikvassdraget – Lurøy kommune
Kista med Østerdalselva – Rødøy kommune
Oldervikelva (Rødøy) – Rødøy kommune
Segeråga – Rødøy kommune
Sørfjordelva – Rødøy kommune
Storfjordvassdraget – Vestvågøy kommune
Olderfjordelva – Vågan kommune

Vassdrag som får justeringer i fiskebestemmelsene:

Sausvassdraget – Brønnøy kommune
Røssågavassdraget – Hemnes kommune
Saltdalsvassdraget – Saltdal kommune
Borgevassdraget – Vestvågøy kommune
Helosvassdraget med Lyngedalsvassdraget – Vestvågøy kommune

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.