Fylkesmannen stenger deponiet til HAF

Deponiet vil holdes stengt inntil HAF kan vise at de har rettet opp alvorlige mangler ved driften.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.11.2020

Fylkesmannen var i oktober på tilsyn på Helgeland avfallsforedling sitt deponi på Røssvoll i Rana kommune. Temaet for tilsynet var mottakskontroll og praksis for deponering. Vi avdekket så alvorlige avvik at vi valgte å pålegge stenging av deponiet inntil forholdene er forbedret.

Dette er andre gang deponiet er stengt etter funn av alvorlige avvik under tilsyn. Sist gang, i 2018, stengte avfallsselskapet selv etter å ha fått varsel om stenging. Denne gangen har vi pålagt stenging.

Avvikene gjelder ulovlig deponert avfall, mangelfull mottakskontroll, tilgang for transportører til deponiet utenom åpningstidene, mangelfull registrering av deponert avfall og manglende kunnskap om avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II i bedriften.

Vi har besluttet at HAF likevel har anledning til å ta imot inntil sju leveranser av inert avfall fra sine egne gjenvinningsstasjoner. Dette er for at HAF skal få anledning til å etablere rutiner for mottak og deponering som er i tråd med regelverket før de åpner deponiet for eksterne avfallsprodusenter igjen.  

Deponiet kommer til å holdes stengt inntil vi anser avvikene fra tilsynet som lukket.