Nettmøte om lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Dato:
20. februar 2024 09.00 - 10.00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeiere i Nordland

Statsforvalteren inviterer skoleeiere i Nordland til nettmøte om lokale forskrifter etter ny opplæringslov. 

Publisert 12.02.2024

På nettmøtet vil vi se på

  • hva er en lokal forskrift
  • hva er nytt om dette i ny opplæringslov
  • hva må være på plass innen 1. august 2024

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Nettmøtet vil bli gjort opptak av og gjort tilgjengelig på våre nettsider i etterkant.

Påmeldingsfrist er 19. februar kl. 1500. Påmeldte vil motta en invitasjon til møte på tirsdags morgen i forkant av møtet. 

Dato:
20. februar 2024 09.00 - 10.00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeiere i Nordland