Beiting i utmark: konferanser 2022

Dato:
16. november 2022 09.30 - 23. november 2022 15.00
Sted:
Sortland/Mosjøen
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Beitelag, gårdbrukere, kommuner, politikere, reiselivsnæring, andre
Sau som beiter på Storvikskaret
Sau som beiter på Storvikskaret Foto: Arne Farup, Statsforvalteren i Nordland.

Vi inviterer alle med interesse for beiting i utmark til beitebrukskonferanser på Sortland 16.-17.november og i Mosjøen 22.-23. november. Første konferansedag er spesielt tilrettelagt for politikere og ledere i kommunene, og reiselivsnæringa.

Publisert 07.07.2022

Utmarksbeite er en viktig del av ressursgrunnlaget for husdyrproduksjon i Nordland. På konferansene tar vi opp ulike tema som viser utfordringer og muligheter for beiting i utmark, med storfe såvel som småfe. Du vil få faglig påfyll og tid til erfaringsdeling og nettverkspleie.  

Hovedmålgrupper er gårdbrukere og medarbeidere i kommunene. Første konferansedag vil også være interessant for politikere, kommuneledelse og reiselivsnæring.

Programmet

Programmet er utarbeidet i samarbeid med Arktisk kompetansesenter for sau og Tyr Nordland. På konferansene får du blant annet høre om:

  • Utmarksbasert kjøttproduksjon i klimaperspektiv
  • Beiterett og gjerdeplikt
  • Beitebruksplan i arealforvaltning
  • Besøksforvaltning i utmark
  • Dyrevelferd 
  • Teknologi 
  • Hund i arbeid 
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder

Praktisk informasjon

Konferansene går over to dager, med samme program begge steder - velg hvor du vil delta:

16.-17. november på Kulturfabrikken på Sortland, med overnatting på Scandic Sortland.
22.-23. november på Fru Haugans hotell i Mosjøen. 

Det blir middag på hotellet på første dag av samlinga.

Det er ingen kursavgift, men deltakerne dekker egne kostnader til reise og opphold (dagpakker, middag, overnatting). 

Du bestiller overnatting selv. Dersom du ønsker å bli fakturert for hotellkostnadene, må du avtale dette med hotellet før konferansedagen.

Priser på Sortland 16.-17. november
Dagpakker på Kulturfabrikken: 550 kr per dag
Middag på Scandic Sortland hotell: 495 kr
Overnatting med frokost på Scandic Sortland hotell: kr 990,- per natt

Bestilling av overnatting på hotellet: Ring Scandic Sortland på tlf nr 76 11 06 02, og oppgi referansenummer 48085091. Eller send e-post til sortland@scandichotels.com.

Priser i Mosjøen 22.-23. november
Dagpakker på Fru Haugans hotell: 635 kr per dag
Middag på Fru Haugans hotell: 475 kr
Overnatting med frokost på Fru Haugans hotell: 1 395 kr pr enkeltrom, 1 595 pr tomannsrom

Bestilling av overnatting på hotellet: Ring Fru Haugans på tlf nr 75 11 41 00 og henvis til avtale med Statsforvalteren i Nordland. Eller send e-post: res@fruhaugans.no

Påmelding

Påmeldingsfristen var 15. oktober. Kontakt oss direkte hvis du ønsker å melde deg på senere.