3D i kommunal arealplanlegging - Nordland

Dato:
27. oktober 2022 10:00 - 1. november 2022 14:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Norge Digitalt Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte og andre som jobber med plan- og byggesak og forvaltning av data

Kurskomitéen for arealplandata i Nordland avholder kurs om «3D i kommunal arealplanlegging» 27. oktober og 1. november 2022. Påmeldingsfrist 19. oktober 2022

Publisert 06.10.2022
Dato:
27. oktober 2022 10:00 - 1. november 2022 14:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Norge Digitalt Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte og andre som jobber med plan- og byggesak og forvaltning av data

Kontaktpersoner