Webinar – behandling av søknader om tillatelse til nydyrking

Dato:
6. april 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Webinar på teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
1. april 2022 23.00

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar 6. april om kommunenes behandling av søknader om tillatelse til nydyrking.

Publisert 18.03.2022

Seniorrådgiver Jostein Tostrup i Landbruksdirektoratet vil forelese for oss. Han vil gå gjennom forskrift om nydyrking og gi en orientering om når det er nødvendig med konsekvensutredning.

Frist for påmelding er fredag 1. april. Webinaret gjennomføres på Teams. Vi sender lenke ut per e-post 4. april til alle som har meldt seg på via skjemaet under innen fristen.

Behandling av søknader om nydyrking var ett av temaene blant ønskene fra kommunene under spørreundersøkelsen vi gjennomførte i fjor høst. Dette webinaret blir det siste vi gjennomfører før sommeren. Men kom gjerne med ønsker for nye webinarer til høsten.

Dato:
6. april 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Webinar på teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
1. april 2022 23.00

Kontaktpersoner