Webinar - behandling av konsesjonssøknader fra aksjeselskap

Dato:
23. mars 2022 09:00 - 10:00
Sted:
Webinar på teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Ansatte kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
18. mars 2022 16:00

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar 23. mars om kommunenes behandling av konsesjonssøknader fra aksjeselskap, konsesjonsloven § 9 tredje ledd.

Publisert 07.03.2022

Seniorrådgiver Vibeke Godal i Landbruksdirektoratet vil forelese for oss om behandling av konsesjonssøknader fra aksjeselskap. Hun vil også komme kort inn på konsesjonssøknader fra sameiere, § 9, andre ledd.

Frist for påmelding er fredag 18. mars. Webinaret gjennomføres på Teams. Vi sender ut lenke på e-post 21. mars til alle som har meldt seg på via skjemaet under innen fristen.

Behandling av konsesjonssøkander fra aksjeselskap var et av temaene blant ønskene fra kommunene under spørreundersøkelsen vi gjennomførte i fjor høst. Neste - og siste - tema i denne kursserien er nydyrking. Om dette blir det webinar 6. april.

Dato:
23. mars 2022 09:00 - 10:00
Sted:
Webinar på teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Ansatte kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
18. mars 2022 16:00