Tilskudd til tiltak i beiteområder - webinar

Dato:
22. mars 2022 12:00 - 14:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Saksbehandlere, kommunene i Nordland
Foto: Jorunn Stubsjøen / Jorunn Stubsjøen, Statsforvalteren Innlandet.

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområde.

Publisert 17.02.2022

I webinaret vil vi se på juridiske og økonomiske rammer for kommunenes forvaltning, og få flere kommuners erfaringer med tilskuddsordningen etter to år med kommunal vedtaksmyndighet.

Programmet har rom for spørsmål og diskusjon.

Er du opptatt av spesielle problemstillinger kan du gjerne sende dem på e-post før webinaret: fmnogkv@statsforvalteren.no 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen var 18. mars.

Lenke til teams sendes til påmeldte

Lenke til teamsmøte sendes på e-post til påmeldte.

Dato:
22. mars 2022 12:00 - 14:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Saksbehandlere, kommunene i Nordland

Dokumenter