Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren

Dato:
9. november 2021 - 27. januar 2022
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Visma veilederen
Målgruppe:
Personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren
Påmeldingsfrist:
1. november 2021 00.00

Statsforvalteren i Nordland har inngått avtale med jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne for å arrangere kurs i kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren i Bodø. 

Kurset egner seg for personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren.

Publisert 05.10.2021

Kurset har to samlinger av to dager (6 timer hver dag):

9.- 10. november 2021

26.-27. januar 2022

Kurset er fullt. 

Kursholder vil være jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne i regi av Visma veilederen. Han har vært Generalsekretær i Norsk pasientforening, Pasient- og brukerombud i Akershus, og har i tillegg lang erfaring fra Fylkesmannen i Østfold og har 12 års praksis som advokat.

Temaer som vil bli undervist i:

 Generell forvaltningsrett

Saksbehandlingsregler

- herunder kompetanseregler

- vilkår

- forsvarlighet

- dokumentasjonskrav

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester

- nødvendighetskriteriet

- de ulike tjenestene

- lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester

- Klageregler

Presentasjon av ulike maler

Case relatert til ulike typer tjenester

Samtykkereglene

Vergemål

Taushetsplikt

Brukermedvirkning

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A

Hol kap. 9 (tvang psyk.utv.hemmde)

Nærmere om tildeling av “vanskelige” tjenester

- BPA

- Omsorgsstønad

Det er kun 40 plasser og det er bindende påmelding til alle dagene. Dersom det er stor pågang vil Statsforvalteren gjøre en vurdering av hvilke kommuner som skal prioriteres i første omgang.

Statsforvalteren dekker kursavgift og lunsj. 

 

Dato:
9. november 2021 - 27. januar 2022
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Visma veilederen
Målgruppe:
Personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren
Påmeldingsfrist:
1. november 2021 00.00

Kontaktpersoner

Dokumenter