Høring av søknad fra Østbø AS om endring av tillatelse for avfallsanlegget i Mo i Rana.

Høringsfrist:
30. september 2023 23:59

Østbø AS planlegger å ta imot mer avfall og flere avfallstyper på anlegget i Konvertorveien i Mo i Rana, og har søkt om endring av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven.

Publisert 22.08.2023

Østbø AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om endring av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven. Endringen omfatter blant annet tillatelse til å ta imot våtorganisk og smittefarlig avfall, og tanklagring av flytende farlig avfall. Våtorganisk avfall omfatter kjøkken- og matavfall fra stor- og småhusholdninger.

Anlegget har i dag tillatelse til mottak og lagring av næringsavfall, farlig avfall, kasserte fritidsbåter, og til kverning av restavfall og trevirke, som skal videreføres i endret tillatelse. Østbø AS har søkt om økte mottaks- og lagringsmengder for flere avfallstyper.

Søknaden er publisert under «Dokumenter» på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren I Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 30.09.2023. Vi ber om at referanse 2007/5072 oppgis ved henvendelse til oss.

Høringsfrist:
30. september 2023 23:59