Orienterer ministeren om Tysfjordprosjektet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter fredag 26. januar styringsgruppa og prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Tysfjord i Oslo.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.01.2018 av Administrator

Det er statsråden som har invitert til møtet og hensikten med møtet er å gi ministeren en orientering om status og fremdrift for oppfølgingsprosjektet og de ulike delprosjektene.

Representanter fra Sametinget deltar også på møtet.

Fra Fylkesmannen i Nordland deltar fylkesmann Hill-Marta Solberg og seniorrådgiver Robert Isaksen.

Statsråden vil bli orientert om at delprosjektene er godt i gang. Det har vært stor aktivitet i de ulike arbeidsgruppene. Den nye prosjektlederen, Tor-Erik Rønne, startet i jobben på nyåret.

Fokus i den innledende fasen var i første rekke å få ivaretatt innspill fra fagmiljø og lokale aktører.

I første halvdel av februar gjennomføres det også to kurs for ansatte som jobber med barn, unge og familier i Tysfjord og Hamarøy.  Tema for kursdagene vil blant annet være avdekningskompetanse, meldeplikt og taushetsplikt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.