Retten til et trygt og godt skolemiljø

Oppdatert 08.05.2023

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan lage tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og ønsker av tiltak hvis du ønsker det. Du har også rett til å si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for at du skal ha det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Vis mer

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

 Gunn Skjerve

Gunn Skjerve

e-post: fmnogus@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 90

Nina Skille

e-post: niski@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 16 34

 

Anita Kristiansen

e-post: fmnoakr@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 99

Terje Dypfest

e-post: tedyp@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 92

Nadia von Ahnen

(i permisjon)

e-post: navah@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 16 96

Børre Martinsen

e-post: bomar@statsforvalteren.no

Tlf: 75 54 78 95

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.01.2023

Kompetanseheving for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

Informasjon og rekruttering til offentlige og private barnehage- og skoleeiere - Læringsmiljøprosjektet pulje 7.


Publisert 04.08.2022

Barnets beste i skolemiljøsaker

Barnets beste er et viktig hensyn i alle skolemiljøsaker. Hvordan kan vi jobbe med dette i disse sakene?


Publisert 04.08.2021, Sist endret 18.08.2021

Statsforvalteren snakker om aktivitetsplikten

Hva betyr det at skolen har en plikt til å følge med? Hva kan gi oss mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt, og hva er det viktig å tenke på når vi undersøker en skolemiljøsak? Hør samtalen der du får gode råd fra våre fagpersoner om aktivitetsplikten.


Publisert 23.09.2020

Nulltoleranse for mobbing i barnehagen


Publisert 06.11.2019

Et godt barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har laget en animasjonsfilm om voksnes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak til alle barn har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.


Publisert 31.01.2019

Tiltak i skolemiljøsaker - ny nettressurs

Utdanningsdirektoratet har nå laget en ny nettressurs med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.


Publisert 27.08.2018

Skolene må bli flinkere til å oppfylle aktivitetsplikten sin

I fire av fem saker som fylkesmennene har vurdert, oppfyller ikke skolene aktivitetsplikten sin. Det er uakseptabelt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


Publisert 29.05.2018

Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak


Publisert 12.03.2018

Lokalt mobbeombud

Alle fylker er invitert til å delta i regjeringens nasjonale ordning med mobbeombud i alle fylker.


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.