Frist for innsending av rekneskap 2022

Fisten for innsending av verjerekneskap 2022 var 30.04.2023

Publisert 08.05.2023

Innleveringsfristen er fastsett av sentrale styresmakter v/Statens Sivilrettsforvaltning, og Statsforvaltaren har ikkje høve til å gi utsett frist for innlevering av rekneskapen.

Dersom du ikkje har motteke vergehavar si skattemelding, kan du likevel sende inn verjereknskapen - fullstendigheitserklæring og kontoutskrifter for konto/ar du har disponert over på vegne av vergehavar i 2022. Det er viktig at du kommenterer i pkt 5.11 i fullstendigheitserklæringa at du vil gå gjennom vergehavar si skattemelding når du har motteke den.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.