Innføring av velferdsteknologiske løysingar

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Samarbeidsprosjekt som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil verte prioritert. For nye søknadar vil prosjekt med samarbeid mellom fleire kommunar verte prioritert.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i samarbeid med Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar

Tilskotsordninga følgjer opp stortingsmeldinga «Morgendagens omsorg» og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi. Programmet er ein del av Omsorgsplan 2020.

Publisert 04.01.2019

Hovudmålet for programmet er at velferdsteknologi skal vere ein integrert del av tenestetilbodet i omsorgstenestene innan 2020.

Fleire opplysningar og utfyllande søknadsinformasjon finn de på Helsedirektoratet si nettside.

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Samarbeidsprosjekt som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil verte prioritert. For nye søknadar vil prosjekt med samarbeid mellom fleire kommunar verte prioritert.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i samarbeid med Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar