Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta

Søknadsfrist:
1. juni 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunale barnevernstenester
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Kommunar i Vestland

Kommunane kan no søke om stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt på barnevernsområdet.

Publisert 17.03.2023

Kommunane i læringsnettverket i Vestland kan gå saman om å søke stimuleringsmidlar til å sette i verk utviklingsprosjekt med mål om teneste- og tiltaksutvikling for å gi enda betre barnevernstenester til dei barna og familiane som treng det. Statsforvaltaren behandlar søknadane. Barneverntenestene kan også søke om tverrfaglege prosjekt, saman med andre tenester.

I 2023 kan kommunane i Vestland søke om utviklingsprosjekt med to ulike innrettingar:

  • eigeninitierte utviklingsprosjekt
  • utviklingsprosjekt på fosterheimsområdet

Frist for å søke tilskot er 1. juni 2023.

De søker tilskot via tilskotsportalen til Statsforvaltaren.

Her kan du lese meir om retningslinjene for stimuleringsmidlar til kommunale læringsnettverk.

Søknadsfrist:
1. juni 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunale barnevernstenester
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Kommunar i Vestland