Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2021 - andre runde

Søknadsfrist:
10. mai 2021 23:55
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling

Søknadar som kom inn til søknadsfristen som var 7. april er no handsama. Vi lyser ut midlane som står att i ein runde to med søknadsfrist 10. mai 2021.

Publisert 28.04.2021

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima. Statsforvaltaren forvaltar midlane som går til fylkesvise tiltak. Ramma som står att etter første søknadsrunde er på 508 000 kroner. Utfylling av søknad skal gjerast i Altinn.

Søknadsfristen er 10. mai.

For meir informasjon og søknadsskjema sjå nettartikkelen:
Søknad til klima- og miljøprogrammet 2021 - andre runde

Søknadsfrist:
10. mai 2021 23:55
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling