Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskot til kommunal veterinærteneste

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:50
Målgruppe:
Kommunar og vaktdistrikt
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søke:
Kommunar og vaktdistrikt

Kommunar og veterinærvaktdistrikt i Vestland kan søke om stimuleringstilskot til veterinærdekning innan 1. mars 2021. Rapport og bruk av tilskot i 2020 skal leverast innan same frist.

Publisert 27.01.2021

Stortinget har løyvd 32,4 millionar kroner i stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2021 der Vestland fylke er tildelt kr 5 992 000 kroner. Statsforvaltaren i Vestland gjer vedtak om tildeling av midlane etter handsaming av søknadar frå kommunar eller vaktdistrikt i tråd med føringar frå Landbruksdirektoratet.

Den finn meir informasjon i artikkelen: Tilskot til kommunal veterinærteneste

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:50
Målgruppe:
Kommunar og vaktdistrikt
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søke:
Kommunar og vaktdistrikt