Registrering av ukrainske flyktningar i Vestland

Onsdag 16. mars opna Vest politidistrikt eit registreringssenter for ukrainske flyktningar i Bergen. Sjølv om det vert ei forenkla saksbehandling av flyktningar frå Ukraina, må det påreknast lang ventetid. Det vert jobba med å få på plass ei timebestillingsløysing.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.03.2022

Å verte registrert som asylsøkar utløyser rettar til økonomisk stønad, mottaksplass/bustad, helsetenester, barnehage, skule osb. i det norske samfunnet.

Utgangspunktet er at dei som har behov for å søke vern (asyl) og bli innkvartert på asylmottak i Noreg, vert tatt i mot på Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

I dag opna Vest politidistrikt eit registreringssenter for ukrainske flyktningar på Thon Hotel Bergen Airport. Der kan ukrainarar som allereie oppheld seg i Vestland registrere asylsøknaden sin.

Førebels må ein rekne med at det kan bli lang ventetid for mange. 

Vest politidistrikt arbeider med å få på plass ei timebestillingsløysing. Det er særleg viktig for å unngå at dei med lang reiseveg må vente lenge ved senteret.

Politiet vil informere om timebestillingsløysinga så snart den kjem på plass.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar