FylkesROS for Vestland er ferdigstilt

kart, kommunar, Vestland fylke

Statsforvaltaren har ansvar for å samordne, halde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i fylket. Som ein del av samordningsansvaret er det forventa at vi skal ha kunnskap om, og oversikt over risiko og sårbarheit. Risiko- og sårbarheitsanalysen for fylket (FylkesROS), som no er ferdigstilt, bidreg til å gje oss det.

Publisert 08.04.2024

 

FylkesROS for Vestland, med tilhøyrande oppfølgingsplan, er laga i nært samarbeid med relevante fagetatar og -organisasjonar i fylket, og gjeld for perioden 2023 – 2026. Analysen er tilgjengeleg på Statsforvaltaren si temaside for FylkesROS her: FylkesROS | Statsforvaltaren i Vestland (statsforvalteren.no)

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar