Webinarserie: Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging

Tittel; Kunnskapsarena for natur og klima i planlegging og logo for Miljødirektoratet og Kommunal- og distrikstsdepartementet, bilde med landskap.
Foto: Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har laga ein webinarserie og møteplass for kommunar om klimatilpasning, utsleppskutt og naturmangfald i planarbeid.

Publisert 01.02.2024

Kunnskapsarenaen er eit tilbod til kommunane frå Miljødirektoratet og Kommunal- og distriksdepartementet.

I ein serie webinar deler dei kunnskap som er nyttig for å ta i vare hensynet til klimatilpasning, utsleppsreduksjon og naturmangfald i planarbeidet. Du får høyre om viktig regelverk, rettleiing og andre ressursar, og dei vil vise fram eksemplar på korleis kommunane kan jobbe med dette. I webinara vil dei også sette av god tid til å svare på spørsmål frå deltakarane.

Nokre av filmane på sida er henta frå "Opplæring i plan for politikarar" laga av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.