Endra frist for å søke tilskotsmidlar til vassmiljøtiltak i 2024

For 2024 er søknadsfristen for Miljødirektoratets tilskotsordning: "Tilskudd til vassmiljøtiltak - generell vassforvaltning" endra til 15. november 2023.

Publisert 13.10.2023

Tidlegare har denne fristen vært i januar det året tiltaket skulle gjennomførast. Med denne endringa vil tilskotsmottakarar kunne komme i gang tidlegare på året med tiltak.

Restaureringstiltak vil bli høgt prioritert

Det er satt av 15 mill. kr i budsjettforslag 2024 til dette.

Målgrupper for tilskotsordninga er :

  • vassområdeutvalg
  • interkommunale vassprosjekt
  • kommunar
  • forskingsinstitusjonar
  • frivillege organisasjonar
  • private verksemder

Trykk på lenka for å komme til søknadsskjema: Tilskudd til generell vassforvaltning.

Det er publisert en sak om tilskotsordninga på «Vannportalen»: Søk tilskudd for å bedre miljøtilstanden i vann - frist 15. november 2023 (vannportalen.no)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.