Vil du gjere noko med energimanagementet ditt på garden?

Solcelleanlegg på Tistel gard, Vik kommune og Per Langeland Tistel
Solcelleanlegg på Tistel gard, Vik kommune og Per Langeland Tistel Foto: Bastian Hoffmann / SFVL.

Med eit energimarknad i endring og aukande behov for straum til oppvarming, kjøling og drift av landbruksmaskiner, reiskap og foredlingsverksemd, er det viktig å vite om handlingsrommet for optimalisering. Kva er den beste løysinga, korleis koma i gong og kva kan du få stønad til?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.11.2021

Kva vil dette utgjere for klimaavtrykket av din matproduksjon? Kva rolle spille energieffektivisering for ei rolle? Korleis kartleggjeenergibehovet og ressursane på garden? Dette og mye meir vil du få med deg på webinaret i regi av Norges Vel med støtte frå Statsforvaltaren i Vestland.

Klikk her for programmet og påmelding.

 

Ta gjerne kontakt med oss og gje oss tips på kva ein treng i Vestland fylke for å leggje best mogleg til rette for meir lokal energiproduksjon.

 

Sjekk òg gjerne kva vi har hatt av webinarar så langt i år:

Flisfyring på gard

Fagwebinar bioenergi lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden

Webinar om solenergi på gården/ Solcelleanlegg i landbruket                        

Solenergi på Tistel gard i Vik (Vestland). Solcelleanlegg i landbruket

Alt om lover, regler og stønad til energitiltak på garden finn du på bondeboka

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.