Følg med på det som skjer i Inn på tunet-løftet

Dei fire nasjonale pilotprosjekta har gått saman om ei felles prosjektnettside.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.06.2021, Sist endra 24.06.2021

På nettsida www.innpatunetloftet.no finn du informasjon om- og aktuelt frå dei fire pilotprosjekta, i tillegg til informasjon om satsinga Inn på tunet-løftet.

Kort fortalt skal dei fire pilotane kartleggje utfordringane kjøparar av Inn på tunet-tenester møter ved oppstart. Dei fire pilotane er fordelt i fire fagområde:

  • Demensomsorg (Oslo og Viken)
  • Grunnskule (Nordland)
  • Vidaregåande skule (Møre og Romsdal)
  • Rus, psykiatri og arbeidstrening (Vestland)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar