Areal og eigedommar

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen landbrukseigedom, kart, jordvern og arealforvaltning.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.05.2022

Webinar om driveplikt på jordbruksareal

Statsforvaltaren sitt webinar om driveplikt på jordbruksareal er no tilgjengeleg for alle som ynskjer meir kunnskap om regelverket.