Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2022
18. mai - 19. mai 20 Statsforvaltaren i Vestland Kommunane møter staten Kviknes Hotel, Balestrand
31. mai 22 Senteret for et aldersvennlig Norge, Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken Konferanse - Ein bustad for heile livet Scandic City Bergen og digitalt
juni 2022
07. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie) Digitalt (Teams)
10. jun 23 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om Housing First Digitalt (Teams)
Dato Arrangement
mai 2022
18. mai - 19. mai Kommunane møter staten
31. mai Konferanse - Ein bustad for heile livet
juni 2022
07. jun Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie)
10. jun Webinar om Housing First