Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2024
05. mar 10 Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren Webinar i folkehelsenettverket Teams - påmelde deltakarar får tilsendt lenkje
06. mar - 07. mar 10 Helse Førde Kurs i akuttmedisin Helse Førde Helse Førde, auditoriet 2. etg
11. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - fra teori til praksis The Edge eller digitalt
15. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - frå teori til praksis Digitalt
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og Nordland og Husbanken. Webinar om bustadløyse; Bu- og oppfølgingstenestetilbod til personar med auka valdsrisiko Teams
18. mar - 19. mar 12 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
april 2024
10. apr - 11. apr 15 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel, Sogndal
23. apr - 24. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
mai 2024
22. mai 21 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
29. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland Digital tverrfagleg samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane Teams
september 2024
03. sep - 04. sep 36 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing Digitalt - nettmøte i Teams
11. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
november 2024
26. nov - 27. nov 48 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing Digitalt - nettmøte i Teams
desember 2024
11. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
Dato Arrangement
mars 2024
05. mar Webinar i folkehelsenettverket
06. mar - 07. mar Kurs i akuttmedisin Helse Førde
11. mar Barnets beste - fra teori til praksis
15. mar Barnets beste - frå teori til praksis
15. mar Webinar om bustadløyse; Bu- og oppfølgingstenestetilbod til personar med auka valdsrisiko
18. mar - 19. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
april 2024
10. apr - 11. apr Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
23. apr - 24. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse
mai 2024
22. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
29. mai Digital tverrfagleg samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane
september 2024
03. sep - 04. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing
11. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
november 2024
26. nov - 27. nov Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing
desember 2024
11. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning