Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2022
29. nov 48 Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland og KORUS Bergen Rådgjevande eining i russaker Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
desember 2022
01. des 48 Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis Først og fremst! Barn sine rettar, eit verktøy for tidleg innsats Digitalt
05. des 49 Statsforvaltaren i Vestland saman med RVTS, KORUS, NAPHA, RKBU og KS Informasjonsmøte om planprosess for førebyggande planar på barn- og ungefeltet Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
06. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 6.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
07. des 49 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling for alle som møter barn, unge og foreldre i sitt arbeid Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
13. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Scandic Bergen City
14. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Korleis forbetre dei sosiale tenestene i Nav? Teams
april 2023
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Dititalt - nettmøte i Teams
mai 2023
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
september 2023
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
oktober 2023
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
Dato Arrangement
november 2022
29. nov Rådgjevande eining i russaker
desember 2022
01. des Først og fremst! Barn sine rettar, eit verktøy for tidleg innsats
05. des Informasjonsmøte om planprosess for førebyggande planar på barn- og ungefeltet
06. des - 07. des Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 6.-7. desember
07. des Digital samling for alle som møter barn, unge og foreldre i sitt arbeid
13. des Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
14. des Korleis forbetre dei sosiale tenestene i Nav?
april 2023
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
mai 2023
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
september 2023
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
oktober 2023
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving