Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2024
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
mai 2024
29. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland Del 1: Innanforskap og medverknad – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre Teams
29. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland Del 2: Frå foreldreheim til eigen bustad for unge med behov for tverrfaglege tenester – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre Teams
30. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i saksbehandling i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
31. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Innlandet. Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
juni 2024
03. jun 23 Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen, Statsforvaltaren Webinar i frisklivsnettverket i Vestland Teams
11. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i saksbehandling om helse- og omsorgstenester organisert som BPA Teams - påmelde deltakarar får tilsendt oppkoplingslenkje
12. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland Andre grupperettleiing Bergen Scandic Flesland Airport Hotel
12. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland Andre grupperettleiing Skei Thon Hotel Jølster
12. jun - 13. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen Inspirasjonsseminar for erfaringskompetanse Voss
september 2024
02. sep 36 Nettverk for aldersvenlege lokalsamfunn i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland Få inspirasjon på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn Teams
03. sep - 04. sep 36 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing Digitalt - nettmøte i Teams
11. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
26. sep - 27. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Samling for kommuneoverlegar i Vestland Kviknes Hotel, Balestrand
oktober 2024
02. okt - 03. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagdagar om sosiale tenester Grand Hotel Terminus, Bergen
31. okt 44 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling på Teams om dei sosiale tenestene i Nav Teams
november 2024
26. nov - 27. nov 48 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing Digitalt - nettmøte i Teams
desember 2024
11. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
Dato Arrangement
april 2024
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse
mai 2024
29. mai Del 1: Innanforskap og medverknad – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre
29. mai Del 2: Frå foreldreheim til eigen bustad for unge med behov for tverrfaglege tenester – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre
30. mai Kurs i saksbehandling i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
31. mai Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet
juni 2024
03. jun Webinar i frisklivsnettverket i Vestland
11. jun Kurs i saksbehandling om helse- og omsorgstenester organisert som BPA
12. jun Andre grupperettleiing Bergen
12. jun Andre grupperettleiing Skei
12. jun - 13. jun Inspirasjonsseminar for erfaringskompetanse
september 2024
02. sep Få inspirasjon på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn
03. sep - 04. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing
11. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
26. sep - 27. sep Samling for kommuneoverlegar i Vestland
oktober 2024
02. okt - 03. okt Fagdagar om sosiale tenester
31. okt Fagsamling på Teams om dei sosiale tenestene i Nav
november 2024
26. nov - 27. nov Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing
desember 2024
11. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning