Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2022
01. des 48 Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis Først og fremst! Barn sine rettar, eit verktøy for tidleg innsats Digitalt
05. des 49 Statsforvaltaren i Vestland saman med RVTS, KORUS, NAPHA, RKBU og KS Informasjonsmøte om planprosess for førebyggande planar på barn- og ungefeltet Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
07. des 49 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling for alle som møter barn, unge og foreldre i sitt arbeid Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
Dato Arrangement
desember 2022
01. des Først og fremst! Barn sine rettar, eit verktøy for tidleg innsats
05. des Informasjonsmøte om planprosess for førebyggande planar på barn- og ungefeltet
07. des Digital samling for alle som møter barn, unge og foreldre i sitt arbeid