Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2024
05. mar 10 Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren Webinar i folkehelsenettverket Teams - påmelde deltakarar får tilsendt lenkje
05. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om den bustadsosiale lova II Digitalt
11. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - fra teori til praksis The Edge eller digitalt
15. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - frå teori til praksis Digitalt
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og Nordland og Husbanken. Webinar om bustadløyse; Bu- og oppfølgingstenestetilbod til personar med auka valdsrisiko Teams
april 2024
04. apr 14 Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune? Teams
19. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Nordland, saman med Husbanken. Webinar om bustadløyse Teams
Dato Arrangement
mars 2024
05. mar Webinar i folkehelsenettverket
05. mar Webinar om den bustadsosiale lova II
11. mar Barnets beste - fra teori til praksis
15. mar Barnets beste - frå teori til praksis
15. mar Webinar om bustadløyse; Bu- og oppfølgingstenestetilbod til personar med auka valdsrisiko
april 2024
04. apr Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?
19. apr Webinar om bustadløyse