Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2022
14. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie) Digitalt (Teams)
21. sep 38 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar: Derfor fungerer Housing First godt i vår kommune Digitalt (Teams)
oktober 2022
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
26. okt 43 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse på Skei Skei
november 2022
09. nov 45 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Bergen Bergen
Dato Arrangement
september 2022
14. sep Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie)
21. sep Webinar: Derfor fungerer Housing First godt i vår kommune
oktober 2022
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
26. okt Leve heile livet-konferanse på Skei
november 2022
09. nov Leve heile livet-konferanse i Bergen