Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2024
29. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland Del 1: Innanforskap og medverknad – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre Teams
29. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland Del 2: Frå foreldreheim til eigen bustad for unge med behov for tverrfaglege tenester – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre Teams
31. mai 22 Husbanken, Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om bustadløyse: Bustadsosial lov Digitalt
juni 2024
06. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken,NAPHA og Kinn kommune Webinar om Housing First i Irland Teams
14. jun 24 Husbanken, Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om bustadløyse: BrukerPlan - bustadsituasjonen for kartlagte brukarar Digitalt
september 2024
02. sep 36 Nettverk for aldersvenlege lokalsamfunn i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland Få inspirasjon på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn Teams
20. sep 38 Husbanken, Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om bustadløyse: Sortlandshjelpa Digitalt
Dato Arrangement
mai 2024
29. mai Del 1: Innanforskap og medverknad – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre
29. mai Del 2: Frå foreldreheim til eigen bustad for unge med behov for tverrfaglege tenester – digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre
31. mai Webinar om bustadløyse: Bustadsosial lov
juni 2024
06. jun Webinar om Housing First i Irland
14. jun Webinar om bustadløyse: BrukerPlan - bustadsituasjonen for kartlagte brukarar
september 2024
02. sep Få inspirasjon på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn
20. sep Webinar om bustadløyse: Sortlandshjelpa