Landbrukskonferansen i Vestland 2024

Dato:
25. september 2024 10:30 - 26. september 2024 15:00
Stad:
Myrkdalen Hotel, Klypeteigane, 5713 Vossestrand
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestland
Målgruppe:
Kommunal forvaltning i Vestland fylke, landbruksnæringa, organisasjonar, forskinga og rådgjevingsteneste

Den kommunale kvardagen, med dei daglege utfordringane mellom lover, forskrifter og politikk, står på dagsorden.

Publisert 17.06.2024

Den 25.–26. september arrangerer Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge Vestland landbrukskonferanse på Myrkdalen hotel på Voss. 

Gjennom to dagar skal kommunar og andre med interesse for landbruk få auka kunnskap og inspirasjon gjennom innlegg, diskusjonar og idéutveksling. Det vert også god tid til å byggje nettverk, snakke med gamle kjente og møte nye samarbeidspartnarar. 

Programmet er framleis under arbeid, endringar må påreknast. 

Påmelding

Meld deg på, bygg nettverk og få ny og praktisk kunnskap med deg heim.

Vi ber om påmelding innan 12. august via denne lenken. 

Dato:
25. september 2024 10:30 - 26. september 2024 15:00
Stad:
Myrkdalen Hotel, Klypeteigane, 5713 Vossestrand
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestland
Målgruppe:
Kommunal forvaltning i Vestland fylke, landbruksnæringa, organisasjonar, forskinga og rådgjevingsteneste