Dialog SKOG 2/24 - Oppfølging av ulovlege landbruksvegar

Dato:
20. august 2024 09:00 - 10:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland, Landbruk
Målgruppe:
Kommunal forvaltning innan landbruk, plan og miljø
Skogsvegen på Mykkeltveit i Voss herad er ikkje ulovleg.

Korleis bør kommunen følgje opp ulovlege landbruksvegar og når er det krav til reguleringsplan?

Publisert 24.05.2024

Vidar Vassenden frå Statsforvaltaren i Vestland vil ta opp følgjande problemstillingar:

1. Landbruksveg etter landbruksvegforskrifta

  • Forskrifta i høve til plan- og bygningslova
  • Når gjeld forskrifta
  • Søknadsplikta
  • Omsyn landbruksvegforskrifta ivaretek

2. Etterfølgande godkjenning av landbruksveg

  • Landbruks- og matdepartementet si omgjering
  • Oppfølging av ulovlege handlingar

3. Reguleringsplan

  • Reguleringsplikt for bygging av skogsbilveg etter landbruksvegforskrifta
  • Er det heimel for at det i kommuneplanen blir sett krav om reguleringsplan for godkjenning av skogsbilveg i LNFR-områder

Påmelding til Dialog SKOG 2/24

Dato:
20. august 2024 09:00 - 10:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland, Landbruk
Målgruppe:
Kommunal forvaltning innan landbruk, plan og miljø