Første grupperettleiing

Dato:
10. april 2024 09:00 - 17:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
26. mars 2024 23:59

Grupperettleiinga er eit fagleg supplement til supervisjon og individuell rettleiing i del 1 i kommunane og skal sikra kvaliteten i tenesta.

Publisert 19.03.2024

Ver obs på førebuingane til samlinga som er skildra i programmet. 

Overnatting og reise

Statsforvaltaren ordnar med, og dekker overnatting for dei som har krav på det. Reiseutgifter vert dekt etter billegaste reisemåte. Dekking av flyreiser må avklarast på førehand. Vi dekker ikkje overnatting for LIS1 tilhøyrande Sogndal og Luster kommune. Samlinga startar tidleg onsdag, så dei med lang reiseveg kan koma kvelden før (meir enn to timar reiseveg).Sjå rettleiar for utfylling av reiserekning. 

Det vert felles middag onsdag. 

Personvern

Ved å melda deg på denne samlinga samtykkjer du til at namn og kontaktinformasjon kan bli delt med hotellet.

Dato:
10. april 2024 09:00 - 17:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
26. mars 2024 23:59