Nettverk for aldersvenlege samfunn i Vestland

Dato:
26. mai 2023 09:00 - 14:00
Stad:
Statens Hus, Bergen
Arrangør:
Statsforvaltaren, arbeidsgruppa for eit aldersvenleg nettverk, KS og Senteret for et aldersvennlig Norge
Målgruppe:
Tilsette i kommunar som arbeider med Leve heile livet, eller planlegging for eit aldersvenleg samfunn
Påmeldingsfrist:
22. mai 2023 23:59

Samlinga er aktuell for dei i kommunane som jobbar med planlegging for eit aldersvenleg samfunn og Leve heile livet. Program er klart, og du kan melde deg på.  

Publisert 25.04.2023, Oppdatert 15.05.2023

Statsforvaltaren, arbeidsgruppe for eit aldersvenleg samfunn i Vestland, Senteret for et aldersvennlig Norge og KS inviterer til fysisk samling i nettverket 26. mai.

Programmet er under utarbeiding, men vil mellom anna innehalde desse postane:

  • Brukarmedverknad og planleggelitt.no med Anne Berit Rafoss, prosjektleiar i Senteret for et aldersvennlig Norge
  • Uteområde og møteplassar i Austevoll, ved Ingrid Kristina Danielsen Henriques, folkehelsekoordinator
  • "Møteplassar for alle i Stord", ved Tove Vikanes Agdestein, folkehelsekoordinator
  • Aldersvenleg Askøy, ved Lina Marie Ørnehaug, samfunnsplanleggjar
  • "Hvordan tilrettelegge for bedre hverdagsmobilitet for eldre?" ved Håkon Løland, prosjektleiar i OBOS Block Watne
  • Strategi for aldersvennlig kunst og kulturby – Bergen, ved Tine Rude, seksjonssjef kunst og kulturutvikling
  • Bygda skal skina, LivOGLyst i Øystese, ved prosjektleiar Marit Buttingsrud med fleire
  • Samtalar undervegs, leia av Ragna Flotve, seniorrådgjevar hos Statsforvaltaren

Det regionale nettverket vart etablert etter initiativ frå kommunane i 2022. I arbeidsgruppa sit Askøy, Voss og Stryn, i tillegg til Statsforvaltaren og KS, som er med å legge til rette. Nettverket er sentralt i Leve heile livet-arbeidet til Statsforvaltaren og det regionale støtteapparatet. Les meir om oppstarten av nettverket i denne saka.

Praktisk informasjon

Målgruppa for samlinga er tilsette i kommunane som arbeider med Leve heile livet, eller planlegging for eit aldersvenleg samfunn. Vi set førebels deltakartal på maks fire per kommune, men ta kontakt om de ønskjer å delta med fleire.

Statsforvaltaren dekker lunsj. Reise og eventuell overnatting må deltakarane ordne sjølve.

Ved å melde deg på samlinga, samtykker du samtidig til at informasjonen din blir delt med medarrangørar. Les meir om personvern under «Lenkjer».

Dato:
26. mai 2023 09:00 - 14:00
Stad:
Statens Hus, Bergen
Arrangør:
Statsforvaltaren, arbeidsgruppa for eit aldersvenleg nettverk, KS og Senteret for et aldersvennlig Norge
Målgruppe:
Tilsette i kommunar som arbeider med Leve heile livet, eller planlegging for eit aldersvenleg samfunn
Påmeldingsfrist:
22. mai 2023 23:59