Fagdag om ny bustadsosial lov

Dato:
10. mai 2023 11:30 - 15:30
Stad:
Thon hotell Bergen Airport (Kokstad)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken
Målgruppe:
Kommunedirektørar og kommunalsjefar temaet er relevant for, leiarar og medarbeidarar innan feltet.

Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken inviterer til fagdag i Bergen, der vi saman går gjennom den nye lova og kva følgjer ho får for det bustadsosiale arbeidet i kommunane. 

Publisert 24.02.2023

Ingrid Johanne Dahlberg, fagdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet, vil gi ein grundig gjennomgang av den nye «Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet» som trer i kraft 1. juli 2023. Vi vil mellom anna få innlegg frå ulike kommunar om kva konsekvensar dei ser føre seg at den nye lova gjev, og det vert høve til å stille spørsmål. 

Deltakaravgift: 695 kr per deltakar.

Dato:
10. mai 2023 11:30 - 15:30
Stad:
Thon hotell Bergen Airport (Kokstad)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken
Målgruppe:
Kommunedirektørar og kommunalsjefar temaet er relevant for, leiarar og medarbeidarar innan feltet.