Friskliv i Vestland fylke: Søvn - det angår oss alle

Dato:
20. mars 2023 08:30 - 09:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen, Statsforvaltaren
Målgruppe:
tilsette i frisklivssentralane og andre som arbeider med helsefremmande og førebyggande helsetenester i kommunane
Påmeldingsfrist:
16. mars 2023 23:59

Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen og Statsforvaltaren ønskjer velkomen til webinar for nettverket Friskliv i Vestland fylke.

Publisert 01.03.2023

Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen og Statsforvaltaren samarbeider om webinar for tilsette i frisklivssentralane og andre som arbeider med helsefremmande og førebyggande helsetenester i kommunane.

Tema for samlinga 20. mars er Søvn - det angår oss alle. Påmeldingsfrist er 16. mars.

Webinara er meint som ein arena for påfyll og erfaringsutveksling for tilsette i kommunar som arbeider med frisklivsarbeid. I tillegg har webinara til hensikt å knytte nettverk og bli betre kjent med ulike aktivitetar som går føre seg i fylket.

Meir informasjon, program og påmelding finn du på heimesida til Vestland fylkeskommune.

 

Dato:
20. mars 2023 08:30 - 09:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen, Statsforvaltaren
Målgruppe:
tilsette i frisklivssentralane og andre som arbeider med helsefremmande og førebyggande helsetenester i kommunane
Påmeldingsfrist:
16. mars 2023 23:59