Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 31. oktober

Dato:
31. oktober 2022 09:30 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som er nye i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og andre i Nav-kontor som er interesserte
Påmeldingsfrist:
27. oktober 2022 12:00

I dette kurset går vi gjennom regelverket om kvalifiseringsprogrammet (KVP) og kvalifiseringsstønad. Kurset er aktuelt for dei som skal jobbe med KVP og andre Nav-tilsette.

Publisert 08.06.2022, Oppdatert 25.08.2022

Kvalifiseringsprogrammet er ei teneste etter sosialtenestelova som skal bidra til at personar som står langt frå arbeidsmarknaden får nødvendig oppfølging og inntektssikring.

Nav-tilsette som skal byrje å arbeide med kvalifiseringsprogrammet er hovudmålgruppa for dette kurset, men også andre Nav-tilsette som er interesserte er velkomne til å delta.

Kurset er likt grunnkursa i januar, mars og august i år. 

For å kunne delta på kurset, må du melde deg på via påmeldingsskjema under. Ved å melde deg på, samtykker du til at navn og e-postadresse kan bli synleg i Teams-møte og i Outlook-invitasjonen. Ler meir om personvern under «Lenkjer».

Vi sender ut Teams-innkalling innan klokka 08.30 same dag som kurset skal vere. 

Påmeldingsskjema

Dato:
31. oktober 2022 09:30 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som er nye i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og andre i Nav-kontor som er interesserte
Påmeldingsfrist:
27. oktober 2022 12:00