Webinar: Derfor fungerer Housing First godt i vår kommune

Dato:
21. september 2022 13:00 - 14:30
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interesserte i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
19. september 2022 23:59

I dette webinaret deler ulike kommunar erfaringar om suksessfaktorar i Housing First-arbeidet.

Publisert 30.06.2022

Det er mogleg å stille spørsmål og få rettleiing.

Målgruppa for webinaret er leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, i tillegg til andre som er interesserte i å lære meir om Housing First.

Alle er velkomne til å delta. Webinar i serien om Housing First er frittståande og krev ingen førehandskunnskap.

Webinaret blir gjennomført på Teams, innkalling vert sendt ut på førehand.

Påmelding på denne sida (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA).

Påmeldingsfrist: 19. september.

Dato:
21. september 2022 13:00 - 14:30
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interesserte i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
19. september 2022 23:59

Kontaktpersonar