Rus- og psykisk helsedag i Helse Fonna-regionen

Dato:
25. august 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Høgskulen på Vestlandet, avdeling Haugesund - Auditoriet
Arrangør:
Helse Fonna, KoRus Stavanger, Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med fleire
Målgruppe:
politikarar, leiarar, brukarrepresentantar, brukarråd og fagpersonar i kommunar og helseføretak/institusjonar, brukar - og pårørandeorganisasjonar, studentar

Vi inviterer til rus og psykisk helsedag med spesiell merksemd kring samtidig rus- og psykiske lidingar (ROP). Påmeldingsfrist er 15. august.

Publisert 09.06.2022

Målgruppa for samlinga er politikarar, leiarar, brukarrepresentantar, brukarråd og fagpersonar i kommunar og helseføretak/institusjonar, brukar- og pårørandeorganisasjonar, studentar og alle som er opptekne av tenestetilbodet til menneske med rus- og psykiske lidingar.

For å delta på fagdagen må du melde deg på. Program og meir informasjon finn du under «Dokument».

På denne lenkja kan du melde deg på.

 

Dato:
25. august 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Høgskulen på Vestlandet, avdeling Haugesund - Auditoriet
Arrangør:
Helse Fonna, KoRus Stavanger, Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med fleire
Målgruppe:
politikarar, leiarar, brukarrepresentantar, brukarråd og fagpersonar i kommunar og helseføretak/institusjonar, brukar - og pårørandeorganisasjonar, studentar