Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 26. august

Dato:
26. august 2022 09:30 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som er nye i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og andre i Nav-kontor som er interesserte
Påmeldingsfrist:
24. august 2022 12:00

I dette kurset går vi gjennom regelverket om kvalifiseringsprogrammet (KVP) og kvalifiseringsstønad. Kurset er aktuelt for dei som skal jobbe med KVP og andre Nav-tilsette.

Publisert 08.06.2022

Kvalifiseringsprogrammet er ei teneste etter sosialtenestelova som skal bidra til at personar som står langt frå arbeidsmarknaden får nødvendig oppfølging og inntektssikring.

Nav-tilsette som skal byrje å arbeide med kvalifiseringsprogrammet er hovudmålgruppa for dette kurset, men også andre Nav-tilsette som er interesserte er velkomne til å delta.

Kurset er likt dei som var arrangert i januar og mars, og det som kjem i oktober. 

For å kunne delta på kurset, må du melde deg på via påmeldingsskjema under. Vi sender ut Teams-innkalling innan klokka 08.30 same dag som kurset skal vere. 

Dato:
26. august 2022 09:30 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som er nye i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og andre i Nav-kontor som er interesserte
Påmeldingsfrist:
24. august 2022 12:00