Nettverkssamling i overdoseforebyggande arbeid

Dato:
6. mai 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Kanalveien 5
Arrangør:
Bergen kommune, Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Tilsette i kommunale rus- og psykiske helsetenester i Vestland fylke

Bergen kommune, Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland ønskjer velkommen til regional nettverkssamling i Overdoseforebyggande arbeid. Temaet er ny overdosestrategi.

Publisert 12.04.2022

Målsetjinga med læringsnettverket er å formidle oppdatert kunnskap, og bidra til at kommunane får bistand til å oppretthalde og starte opp tiltak knytt til overdoseforebyggande arbeid. 

Det er i år òg laga eit besøksprogram 5. mai, for å få eit innblikk og inspirasjon til overdoseforebyggande arbeid i eigen kommune.

Påmelding til nettverkssamlinga og besøksprogrammet finn du på Korus Bergen sine nettsider

 

Dato:
6. mai 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Kanalveien 5
Arrangør:
Bergen kommune, Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Tilsette i kommunale rus- og psykiske helsetenester i Vestland fylke