Fagdag om implementeringsarbeid i kommunalt barnevern

Dato:
16. februar 2022 10:00 - 14:00
Stad:
Teams
Arrangør:
NUBU og RKBU i samarbeid med Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobber med utviklingsarbeid i barneverntenestene i regi av læringsnettverket.
Påmeldingsfrist:
9. februar 2022 23:59

NUBU og RKBU Vest inviterer til digital fagdag for alle som er involvert i, og har ansvar for utviklingsarbeid i barneverntenestene. Tema for dagen er implementering og varig endring av praksis.

Publisert 26.01.2022

Samlinga vil handle om korleis ein kan få til varig endring av praksis i tenestene etter at utviklingsprosjekta er avslutta. 

Målgruppa er leiarar og dei som arbeider med utviklingsarbeid i regi av læringsnettverket. 

Dagen vil bestå av teori, praksiserfaringar og gruppearbeid. Påmelding til fagdagen finn du her. 

Fagdagen blir arrangert av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU) i samarbeid med læringsnettverka for barnevernstenestene i Vestland og Rogaland.

Dato:
16. februar 2022 10:00 - 14:00
Stad:
Teams
Arrangør:
NUBU og RKBU i samarbeid med Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobber med utviklingsarbeid i barneverntenestene i regi av læringsnettverket.
Påmeldingsfrist:
9. februar 2022 23:59