Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning

Dato:
25. januar 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav

Målet med basiskurset er å gi deltakerne kunnskap om å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver.

Publisert 10.01.2022

Basiskurset er en del av Statsforvalteren sin kursrekke innen økonomisk rådgivning. 

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i Nav-kontoret, ansatte i Nav-kontorene, og ansatte i tjenester som samhandler med Nav, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.  

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha nytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at bruker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning.  

Målet med dette kurset er derfor at kursdeltakerne etter endt kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver. Videre skal deltakerne etter endt kurs også kunne gi enkel råd og veiledning, samt å kunne videreformidle personer som trenger det, til økonomisk rådgivning. 

Dette er kurset for deg som: 

  • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (bolig, rus og psykisk helse).
  • Arbeider i barnevernstjenesten.
  • Arbeider med statlige ytelser i Nav-kontoret.
  • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning.
  • Andre samarbeidspartnere til Nav.

For å få tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, anbefales Nav-ansatte også å gå på kurset «grunnkurs i økonomisk rådgivning». 

Foredragsholdere denne dagen kommer fra Sør-Vest politidistrikt, FSR Seksjon tvang og fra Statsforvalterne i Vestland og Rogaland.

Kurset er gratis.

Påmeldte deltakere får tilsendt møteinvitasjon på e-post med lenke til teamsmøtet senest 24.01.2022.

 

Påmeldingsfrist 23.01.2022. 

 

Dato:
25. januar 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav